آموزش ایزو IMS


سیستم مدیریت یكپارچه


Occupational .Health. Safety . Environment


Management Systems
Quality               
ISO 9000
TQM
Health & Safety              
BS 8800
OHSAS 18001
Social Accountability                
SA 8000
Finance  

             
Management Systems
The Way Forward
Continual improvement of Quality Management System
ISO 14001
OHSAS 18001
فاز های اجرایی سیستم مدیریت یکپارچه ------IMS
 در یک نگاهIMS

شناسایی نیازمندیهای مشتری
تعهدات جاری سازمان مبتنی برقراردادها
ماهیت كالاها یا خدماتی كه عرضه می شوند
نوع سازمانهایی كه محصول به آنها عرضه می شود


تعیین خط مشی های مدیریت
 سطح عملكرد مورد نیاز
مطابقت با قوانین و مقرارت مربوطه
بهبود مستمر
دخیل كردن كاركنان و مشورت با آنها در پیاده سازی سیستم
در موارد مقتضی انجام مشاوره با سهامداران
فراهم نمودن منابع كافی برای اجرای سیاست های شركت

تهیه و تنظیم اهداف كلان
میزان ادغام مورد نیاز
سازگاری با سیستم های موجود
نیاز برای ثبت و گواهی سیستم توسط شخص ثالث
مراحل استقرار و ادغام سیستم ها


استقرار یك برنامه اجرایی با اهداف كلان و شاخص ها
تعیین الویت ها
مسئولیت ها و اختیارات
زمان بندی انجام فعالیت ها و تعیین اهداف خرد
فعالیت ها، وظایف و مسئولیت ها
تعیین شاخص های عملكردی و اندازه گیری عملكرد
گزارش دهی میزان پیشرفت
ادغام با سیستم های موجود


ابلاغ كردن برنامه
كاركنان
اعضاء هیئت مدیره و كاركنان
اتحادیه ها
سهام داران
سازمانهای متولی قانون گذاری

فراهم نمودن آموزش های مرتبط
اطلاعات مربوطه به قوانین، مقررات، آیین نامه های كار و استانداردهای مربوطه
مهارت های فنی تخصصی
كمك های اولیه
آمادگی در شرایط اضطراری
استقرار و پیاده سازی روش اجرایی
تمرین های مربوطه به كاركرد ایمن
درك مسائل و الزامات زیست‌محیطی

ایجاد و ادغام مستندات سیستم
تعیین الویت ها برای ایجاد، ادغام و اجرای روش های اجرایی
استفاده از روش های كارشناسان و متخصصان در فرایند مورد نظر برای ایجاد روش‌های اجرایی
پیاده سازی سیستم های كنترل مدارك و نگهداری سوابق
اجازه مدیریت برای استفاده از روش های اجرایی
اعمال نظارت بر پیاده سازی روش اجرایی
اجرای سیستم در سازمان
از هماهنگی و مناسب بودن سیستم اطمینان حاصل نماید
بر میزان پیشرفت نظارت داشته باشد
روش های اجرایی را در محدوده مسئولیت خود به اجرا در آورند
سایر كاربران را در ارتباط با روش های اجرایی آموزش دهند

پیاده سازی شیوه هایی برای اندازه گیری كارآیی سیستم و مطابقت آن با قوانین و مقررات
نتایج حاصل از ‏فرآیندهای بازنگری مدیریت
نتایج حاصل از ممیزی‌‌های خارجی و داخلی
تحقیق و بررسی پیرامون علل بروز حوادث
موارد تخطی از قانون و یا مواردی كه منجر به برخورد قانونی شده است
پیشنهادات از طرف كاركنان یا سایرین
نقطه نظرات و یا شكایات مردم و جامعه

بازنگری و بهبود مستمر سیستم
بازنگری مدیریت
گروه‌هایی كه در رابطه با بهبود فرآبندها كار می‌كنند
استفاده از ابزارهای تشخیصی در سیستم نظیر فنون آماری
انجام ممیزی و ارزیابی سازمان

استاندارد  AS/NZS 4581:1999
ادغام سیستم مدیریت
راهنمایی برای سازمان های تجاری، دولتی و اجتماعی
استاندارد  AS/NZS 4581:1999
هدف از این استاندارد راهنما ارائه چارچوبی در سطح سازمانی برای یک سیستم مدیریت جامع می باشد.
این استاندارد به بیان ویژگی ها و نیازمندی های سیستم نمی پردازد اما تلاش می کند تا عناصر مشترک این سیستم ها را پوشش دهد تا منجر به بهبود کارآیی و موثر بودن فعالیت های تجاری سازمان گردد
اصطلاحات و تعاریف
مدیریت ارشد
مدیریت
عرضه کننده
گروه های علاقه مند
سیستم مدیریت
سیستم مدیریت ادغام شده


جزء 1
مسئولیت مدیریت و رهبری

1-مسئولیت مدیریت و رهبری
 رهبری موثر
خط مشی و اهداف کلان
مدیریت تغییر
ارتباطات
سازمان
شناسایی و تامین منابع
مشارکت کارکنان
طرح ریزی
اجرا
پایش
بازنگری
بهبود
مشارکت گروه های علاقه مند


جزء 2
شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها

2-شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها
گروه های علاقه مند
مشتریان
کارکنان
صاحبان
عرضه کننده
جامعه
دولت
وضعیت اولیه

جزء 3
خط مشی و اهداف کلان

3-خط مشی و اهداف کلان
خط مشی
اهداف کلان و اهداف خرد

جزء 4
طرح ریزی و اجرای سیستم
4-طرح ریزی و اجرای سیستم
ساختار و سازمان
مدیریت برنامه برای برآورده کردن اهداف کلان و اهداف خرد سازمانی
مستند سازی سیستم
نقش ها و مسئولیت ها

جزء 5
تخصیص منابع

5-تخصیص منابع
              در دسترس بودن منابع
              مدیریت منابع انسانی
              پاسخگویی و مسئولیت
              مشورت ، انگیزه و آگاهی
              دانش ، مهارت ، دیدگاه ها و رفتارها

جزء 6
ارتباطات سیستم اطلاعاتی

6-ارتباطات سیستم اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی
سیستم گزارش دهی
ارتباطات در شرایط اضطراریجزء 7
مدیریت فرآیند و فعالیت

7-مدیریت فرآیند و فعالیت
شناسایی فرآیندها و فعالیت ها

مدیریت فرآیندها و فعالیت ها
قابلیت فرآیندها
کنترل فرآیندها
کنترل تغییرات فرآیندها
مدیریت پیمانکار و عرضه کننده
مستند سازی
آمادگی در شرایط اضطراری

جزء 8
اندازه گیری و پایش

8-اندازه گیری و پایش
اندازه گیری
مطابقت
اقدام نمودن در مورد عدم انطباق ها و حوادث
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه(محصولات ، فرآیند، سیستم)
ممیزی
سوابق


جزء 9
بازنگری مدیریت و طرح بهبود

9-بازنگری مدیریت و طرح بهبود
بازنگری مدیریت
بهبودثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا