مقالات


اخذ ایزو

اخذ ایزو ﺳﺮي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ(Safety Assessment Series & Occupational Health  ) اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨﺪي و اﺧﺬ ایزو اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1998 ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻮﺳﺴﻪ اخذ ایزو  ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻨﺪه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ 

ادامه مطلب

مزایای سیستم های مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه موضوع نسبتا تازه ای است که چیزی حدود 10 سال پیش پدید آمد. در نتیجه آن، تحقیق در مورد نحوه اجرای این سیستم و نتایج آن تا حدودی محدود به این تاریخ و زمان است. بنابراین نظرسنجی تازه منتشر شده اسپانیایی به پر کردن این شکاف ها کمک می کند. نظر سنجی از 102 سازمان اسپانیایی که به ادغام سیستم های مدیریت ایزو 9001، ایزو 14001، و OHSAS 18001 پرداختند نشان داده که بهبود بیشتر منابع و ارتباطات بهتر داخلی جزو مزایای کلیدی هستند.

ادامه مطلب

راهنمای ایزو 50001 (بخش دو)

با پیاده سازی استاندارد ایزو 50001، نحوه مصرف انرژی در سازمان شما بهبود می یابد، این مهم به دلیل استفاده از یک رویکرد سیستمی در مدیریت میسر است.

ادامه مطلب

راهنمای ایزو 50001 (بخش یک)

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی (EnMS) در ماه ژوئن 2011 منتشر شد. این ایزو برپایه عناصر رایج در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو (از قبیل ایزو 9001 و 14001) یافت می شوند تهیه گردید.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 16949

ایزو/تی اس 16949 یک خصوصیت فنی ایزو است که برای پیشرفت مستمر، جلوگیری از نقایص و کاهش ضایعات در چرخه تامین یک سیستم مدیریت کیفیت ارائه می کند. این ایزو براساس ایزو 9001 پایه ریزی شده و اولین نسخه آن در ماه مارس سال 2002 منتشر گردیده.

ادامه مطلب

مزایای اخذ ایزو 10015 (بخش دوم)

محاسبه بازگشت سرمایه (ROI) از موضوع آموزش دشوار است ( اما غیر ممکن نیست). از سال 1997 موسسه توسعه آموزش آمریکا (ASTD) به جمع آوری داده در زمینه سرمایه گذاری برای آموزش در شرکت ها پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد: آیا آموزش دادن به صرفه و موثر است؟

ادامه مطلب

مزایای اخذ ایزو 10015 (بخش اول)

برای ماندن در میدان رقابت، سازمان ها می بایست بطور پیوسته برای ارتقای قابلیت های منابع انسانی خود سرمایه گذاری کنند. با این حال اکثر مدیران از محاسبه مزایای آموزش و بازگشت سرمایه صرف شده در امر آموزش عاجز هستند. استاندارد ایزو 10015 (مدیریت کیفیت – راهکارهای آموزش) پاسخی است به این سوال حیاتی: آیا آموزش دادن به صرفه و اثر بخش است؟

ادامه مطلب

آسایش در منزل و اداره (بخش 2)

بسیاری از کشورها براساس محاسباتی برای مصرف کلی انرژی در ساختمان محدودیت مشخص کرده اند. کمیته فنی ایزو مسئولیت تهیه استانداردی برای نحوه محاسبه مصرف کلی انرژی در ساختمان ها را بر عهده گرفته است. ایزو 13790 (عملکرد انرژی در ساختمان ها – محاسبه مصرف انرژی در گرمایش و سرمایش محیط) هم مبحث گرمایش و هم موضوع سرمایش را در بر می گیرد. این کمیته فنی به جزئیات تمام پارامترهای لازم برای چنین محاسباتی نمی پردازد، و بنابراین برای دیگر مسائل مربوط به محیط داخلی با سایر کمیته ها در ارتباط است.

ادامه مطلب

آسایش در منزل و اداره (بخش 1)

برخی می گویند کاهش مصرف انرژی در ساختمان شرایط محیط داخلی را نا مطلوب می سازد، اما ما کاملا به عکس این موضوع معتقدیم.

ادامه مطلب

ایزو/تی سی 138

در طول 50 سال گذشته، سیستم های لوله کشی پلاستیکی راه خود را در سیستم های آبرسانی در سراسر دنیا باز کرده اند، و امروزه اصلی ترین مصرف را در این زمینه دارند.

ادامه مطلب

بازیافت تلفن های همراه با کمک ایزو 14001

درحال حاضر مردم کانادا راهی آسان و دوستدار محیط زیست برای بازیافت رایگان موبایل های قدیمی خود تدارک دیده اند: برنامه «همراه من را بازیافت کن»، یک ابتکار ملی که توسط شرکت مخابرات بی سیم کانادا و با همکاری شرکت های تامین کننده تلفن همراه دارای استاندارد ایزو 14001، سازمانهای بازیافت کننده و سازندگان تلفن همراه در سراسر کشور سازماندهی می شود.

ادامه مطلب

آموزش ایزو HACCP

ايمنی مواد غذایی
Food Safety
مقدمه
امنیت غذایی: دسترسی همه مرم درتـــمام اوقــــات به غذای کافی وسالم به منظورزندگی سالم و فعال
مقدمه....
غذا نه تنها باید دارای مقادیر کافی ازانرژی , مواد مغذی باشد، بلکه باید از کیفیت بهداشتی نیز برخوردار باشد تا سلامت مصرف کننده به خطر نیفتد.

ادامه مطلب

آموزش ایزو 14001

سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14000

توجه به محيط زيست (آب، هوا، خاك) از سه يا چهار دهه قبل به صورت جدي مدنظر قرار گرفت و از همان زمان تعدادي از مديران، متخصصان و كارشناسان صنايع، داوطلبانه به كنترل تاثيرات فرايندها و محصولات توليدي خود بر محيط زيست همت گماردند و به تدريج نيز سازمان هاي ملي و بين المللي با تعيين ضوابط ، مقررات و قوانين براي حفاظت از محيط زيست به كمك آنان آمدند و در واقع حفاظت از زيستگاه بشر اهميت ويژه اي يافت.

ادامه مطلب

آموزش ایزو 9001

اهداف دوره:
·        ارایه مفهوم اصول سیستم مدیریت کیفیت
·        آشنا نمودن شرکت کنندگان با واژگان سیستم مدیریت کیفیت

ادامه مطلب

آموزش ایزو IMS

سیستم مدیریت یكپارچه
Occupational .Health. Safety . Environment


Management Systems
Quality               
ISO 9000
TQM
Health & Safety    

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت هفتم

OHSAS-18001:1999 نام نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مصوب IS0 ( سازمان بين‌المللي استاندارد) است و عبارت است از نيازمنديهاي نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي، تا يك سازمان بتواند بخوبي مخاطرات مربوط به ايمني و بهداشت حرفه اي را كنترل كند و يك محيط سالم و ايمن كاري را به وجود آورد و عملكرد خود را بهبود بخشد. توجه به استاندارد‌هاي نظام OHSAS 18001 از سال آخر دهه 1990 ميلادي آغاز شد و سازمانهاي عمومي و خصوصي زيادي در سطح دنيا با اجراي آن گزارش كردند كه اجراي اين نظام باعث بهبود ايمني و بهداشت محيط كارشان شده و هزينه‌هاي ضايعات را نيز به شدت كاهش داده است. اصولاً هدف از اسقرار نظام ايمني و بهداشت شغلي، سالم‌سازي محيط كار و بهبود عملكرد سازمان در زمينه ايمني و بهداشت شغلي از طريق پيشگيري آسيبها و خطرات است.

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت ششم

4ـ4ـ7ـ آمادگی و واكنش در وضعیت اضطراری ( Emergency Prepare ness and Response): سازمان باید روشهای شناسایی احتمال وقوع حوادث و وضعیتهای اضطراری را اجرا کند و برای پیشگیری و كاهش امكان بروز بیماریها و جراحاتی كه ممكن است مرتبط با این حوادث باشد، اقدام نماید.

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت پنجم

4ـ4ـ2ـ آموزش ، آگاهی و صلاحیت ( Training , Awareness and Competence ) : كاركنانی كه وظایف آنها می تواند باعث پیامدهای بهداشت شغلی و ایمنی در محل كار شود باید واجد صلاحیت باشند . صلاحیت به معنای داشتن تحصیلات ، آموزش و یا تجربه مناسب می باشد . سازمان باید روشهای اجرایی ایجاد كرده و برقرار نگهدارد تا مطمئن شود كه كاركنان در هر بخش و سطحی از موارد زیر آگاه می باشند :

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت چهارم

خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از اصول هدایت كننده اجرا و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان به گونه ای كه بتواند عملكرد ایمنی و بهداشت خود را برقرار نگهدارد و امكان بهبود آن را فراهم كند . خط مشی ، اهداف كلی را در سطحی از عملكرد كه مورد نیاز سازمان است بیان می كند و سایر فعالیتهای سازمان باید در طول خط مشی و در همان

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت سوم

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001: 1999 )
مقدمه : با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از كارگاههای كوچك به كارخانه های تولید انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نیروی كار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت . پس از پیدایش مكتب روابط انسانی در مدیریت كه براثر تجربیات هاتورن پدید آمد ، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت. پس از بیان اهمیت وجود ایمنی در محیط كار ، پرسش اصلی

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت دوم

•   ارزيابي ريسك را چگونه انجام ميدهيم؟
فرآيند كلي برآوردكردن ميزان اهميت يك ريسك و تصميم گيري درمورد اينكه آيا چنين ريسكي  قابل تحمل است ؟و يا قابل تحمل نيست به عنوان ارزيابي ريسك ميشناسيم براي ارزيابي رريسك روش هاي متعددي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد كه در جاي خود به آنها خواهيم پررداخت.

ادامه مطلب

آموزش ایزو 18001 قسمت اول

استاندارد OHSAS 18001-1999
مقدمه
امروزه سازمان ها دريافته اند كه در اتجام كليه امور همواره پيشگيري از طريق اجراي يك سيستم مدون و كارآمد بسيار مناسب تر از روش هاي اصلاح بعد از برخورد با شرايط غيرايمن و پس از وقوع حادثه است بنابراين روز به روز نياز به ايجاد يك سيستم مديريت ايمني در سازمان هابيشتر احساس گرديد اولين گامي كه در اين زمينه، يعني تدوين يك سيستم استاندارد ايمني و بهداشت شغلي

ادامه مطلب


آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا